Jdi na obsah Jdi na menu
 


Německá terminologie

 

Odborná německá terminologie pro vzájemné dorozumívání jednotek Osy v průběhu bitvy

 

ústup – der Rückzug

útok – der Anfall

zaútočit - angreifen

zaútočte - angriff

nepřítel – der/die Gegner

zaútočte na nepřítele – greife auf Gegner an

vpřed/kupředu – gerade aus/vorwärts

strana – die Seite

vlevo – links um

vpravo – rechts um

levá strana (křídlo) – die linke Seite

pravá strana – die rechte Seite

nabíjení – die Nachladung

nabíjím – (ich) lade nach

musím nabít – (ich) muss nach laden

připraven k palbě - feuerbereit

připraven k boji – kampfbereit

připravovat – bereiten

palba – das Feuer

ke mně – zu mir

jdi pryč – geh weg

rychle - schnell

rychleji – schneller

dýmovnice – die Rauchröhre

granát – die Granate/Stielhandgranate

pozor – die Achtung, die Vorsicht - POZOR : rozdíl mezi ,,Achtung“ a ,,Vorsicht“ - Achtung se používá ve většině případů, hlavně ve větách, kdy žádáme o pozornost, př. ,,Skupino, pozor !“ ,,Gruppe, Achtung !“ nebo například ve větě : ,,Pozor, pozor, šestá divize němeké armády se připraví na nástup !“ ,,Achtung, Achtung, die sechste Wehrmacht´s division bereit zum Antritt vor !“, kdežto Vorsicht se spíše využívá jako slovo ke zvolání, př. ,,Pozor, granát !“ ,,Vorsicht, Granate !“ ovšem ani v tomto případě není chybné ,,Achtung“ použít.

lékař – der Arzt

odstřelovač – der Heckenschütze

kulomet – das Maschinengewehr

samopal – die Maschinenpistole

pistole – die Pistole

puška – das Gewehr

nůž – der/das/die Messer

střelec – der Schütze

zdravotník – der / die Sanitäter / der Artzhelfer

pomoc – hilfe

pomáhat – helfen

pomoc mi – hilf mir

jdi mu pomoct – geh ihm helfen

Sovět – der Sowjet

Sověti – die Sowjeten

sovětský – sowjetisch/e/er

Němec – die Deutsche/ der Deutscher

Němci – die Deutschen

německý – deutsch/e/er

jít, chodit - gehen

obejít - umgehen

metr – der/die Meter

hodina – die Uhr

k zemi – zur (zu der) Erde

potichu - schtill

házet - werfen

střílet – schießen/feuern

bojovat - kämpfen

zpět - zurück

ruce vzhůru ! (příkaz k odzbrojení nepřítele) – Häde hoch !

zajatec – der/die Gefangener

zajatci – die Gefangeneren

zajatý - gefangen

něco - etwas

jaký, jaká, jaké – wie/welche (který)

jednota – die Einheit

skupina – die Gruppe

četa – die Abteilung

armáda – die Wehrmacht

potřebovat - brauchen

vidět - sehen

slyšet – hören

běžet – laufen

dělat – machen

hledat – finden

vystoupit – aussteigen

rozkaz – das Kommando/der Befehl

rozumět – verstanden

ihned – sofort

jasné – klar

všechno jasné – alles klar

zbraň – die Waffe/das Gewehr

cesta – die Straße/der Weg

náš – uns/er

jejich – euch/uer

munice – die Munition

tank – der Panzer

letadlo – das Flugzeug

loď – das Schiff

auto – das Auto

motocykl – das Motorrad

jízdní kolo – das Fahrrad

základna – die Basis

do toho – los

teď – jetzt

konec – das Ende

mrtvý – tot

zemřít – gestorben

spojenec/ci – die Verbündete

vítězství – die Siege/der Sieg

porážka – die Niederlage

nástup – der Antritt

linie – die Linie

řada – die Reihe

 

NÁSTUP :

 

  1. Abteilung / Gruppe / Einheit Achtung ! - Četo / skupino / jednoto pozor !

  2. Zum (zu dem) Antritt bereitet vor ! - Připravte se k nástupu !

  3. In eine (zweie, dreie, …) linie / leine antretten ! - Do jedné (dvou, tří, …) řad / linií nastoupit !

  4. Richt euch ! - Vyrovnat !

  5. Augen gerade ! - Přímo hleď

  6. Stiegl standen ! - Do pozoru !

  7. Links um / rechts um ! - vpravo / vlevo v bok, Kehrt euch ! - Čelem vzad !

  8. Rürt euch ! - Pohov !

  9. Weg tretten ! Rozejděte se (Rozchod) !

  10. Marsch ! - Pochodem vchod !